Huvud programvara Hur man skriver ut PowerPoint-bilder
programvara

Hur man skriver ut PowerPoint-bilder

Hur man skriver ut PowerPoint-bilder
Anonim

Följande inställningar visas som standard i utskriftsfönstret. Ändra dessa inställningar efter behov.

Skriv ut kopior : Välj antalet kopior som ska skrivas ut.

Skrivare : Om mer än en skrivare är installerad på din dator eller nätverk, välj den skrivare du vill använda. Välj rullgardinspilen för skrivare och gör ditt val.

Inställningar : Skriv ut alla bilder är standardinställningen. Välj rullgardinspilen för att göra ett alternativt val.

Hela sidorna : Välj rullgardinspilen för att göra ett alternativt val. Mer information om alla dessa alternativ kommer att följa.

Sorterat : Sidor kommer att sorteras som sidorna 1, 2, 3; 1, 2, 3; 1, 2, 3 och så vidare, såvida du inte väljer att skriva ut osamlade sidor som 1, 1, 1; 2, 2, 2; 3, 3, 3 och så vidare.

Färg : Standardvalet är att skriva ut i färg. Om den valda skrivaren är en färgskrivare kommer bilderna att skrivas ut i färg. På en svartvit skrivare skriver bilderna i gråskala. Mer information om detta utskriftsval följer.

Välj Vilka objekt som ska skrivas ut

I avsnittet Inställningar är standardvalet att skriva ut alla bilder. För att välja ett alternativ väljer du rullgardinspilen.

Andra val är:

Utskriftsval : Om du vill använda det här alternativet väljer du först bara de bilder du vill skriva ut. Välj dessa bilder antingen från bildrutan i Normal-vyn eller från Slide Sorter-vyn. Dessa vyer visar miniatyrversioner av dina bilder så det är enkelt att göra ett gruppval.

Skriv ut aktuell bild : Den aktiva bilden skrivs ut.

Anpassat intervall : Du kan välja att bara skriva ut några av dina bilder. Dessa val kan göras genom att ange bildnummer i textrutan enligt följande:

 • Ange specifika bildnummer separerade med komma, till exempel 2, 6, 7.
 • Ange en sammanhängande grupp av bildnummer som 3-7

Skriv ut dolda bilder : Det här alternativet är endast tillgängligt om du har bilder i din presentation som har markerats som dolda. Dolda bilder visas inte under ett bildspel men är tillgängliga att visa i redigeringsstadiet.

Ram in PowerPoint-bilder när du skriver ut utdelningar

Det finns fyra alternativ tillgängliga när du skriver ut dina PowerPoint-bilder.

Dessa alternativ är:

Rambilder : Det här är en fin finish för dina tryckta utdelningar.

Skala för att passa papper : utskrivbara områden i marginalerna varierar med varje skrivare. Se till att kompletta bilder skrivs ut på dina utdelningar genom att välja det här alternativet.

Hög kvalitet : Välj det här alternativet endast om du behöver exceptionella utskrifter, till exempel en broschyr. Det här alternativet använder extra toner eller bläck i skrivaren, så välj inte detta för vanliga utskrifter.

Skriv ut kommentarer och bläckmarkering : Det här alternativet är endast tillgängligt när presentationen har granskats av en annan person som har skrivit kommentarer i filen.

Skriv ut PowerPoint-bilder i färg, gråskala eller rent svartvitt

Det finns tre olika alternativ för utskrifter i färg eller färger.

Välj mellan följande:

Färg : Färgutskrifter är standardalternativet. Men inte alla skrivare har den här funktionen. Om du väljer alternativet Färg men inte har en färgskrivare kommer utskriften att likna, men inte av samma kvalitet som utskrift i gråskala.

Gråskala : Om du inte har en färgskrivare eller inte behöver en färgutskrift, väljer du Gråskala för att skriva ut alla objekt på sidan i grå nyanser. Objekt verkar skarpare och renare om Gråskala är vald för skrivare utan färg istället för att skriva ut med standardfärgalternativet.

Ren svartvit : Det här alternativet skriver ut bilder i svartvitt. Det finns inga grå nyanser. Som ett resultat skrivs inte flera objekt på bildens tema för bilden, såsom prägling och släppskuggor. Text skriver ut som svart, även om du valde grått som textens ursprungliga färg.

Skriv ut hela sidobjekt i PowerPoint

 1. Gå till File .

 2. Välj Skriv ut .

 3. Välj antalet kopior som ska skrivas ut om du vill skriva ut mer än en kopia.

 4. Välj skrivaren om du vill skriva ut till en annan skrivare än standardvalet.

 5. Som standard skriver PowerPoint ut alla bilder. Välj endast de specifika bilderna som ska skrivas ut, om det behövs.

 6. Välj andra alternativ, till exempel bildrutor om du vill.

 7. Välj Skriv ut . Hela sidan glider ut, eftersom det här är standardutskriftsvalet.

  Skriv ut PowerPoint-anteckningar för högtalaren

  Skriv ut högtalaranteckningar med varje bild som hjälpmedel när du ger en PowerPoint-presentation. Varje bild skrivs ut i miniatyr (kallas en miniatyr) på en enda sida, med högtalarnotterna nedan. Dessa anteckningar visas inte på skärmen under bildspelet.

  Högtalaranteckningar kan också exporteras för användning i Microsoft Word-dokument. Lär dig hur du konverterar PowerPoint-presentationer till Word-dokument.

  1. Gå till File .

  2. Välj Skriv ut .

  3. Välj vilka sidor du vill skriva ut.

  4. Välj nedrullningspilen för Full Page Slides och välj Notes Pages .

  5. Välj andra alternativ.

  6. Välj Skriv ut .

   Skriv ut PowerPoint i dispositionsvy

   Konturvy i PowerPoint visar bara textinnehållet i bilderna. Den här vyn är användbar när bara texten krävs för snabb redigering.

   1. Välj Arkiv > Skriv ut .

   2. Välj nedrullningspilen för Full Page Slides .

   3. Välj Kontur i avsnittet Utskriftslayout .

   4. Välj andra alternativ om så önskas.

   5. Välj Skriv ut .

    Skriv ut PowerPoint-utdelningar

    Skriv ut utdelningar i PowerPoint för att skapa ett hempaket med presentationen för publiken. Välj att skriva ut en bild i full storlek till nio miniatyrbilder per sida.

    1. Välj Arkiv > Skriv ut .

    2. Välj nedrullningspilen för Full Page Slides .

    3. Välj antalet bilder som ska skrivas ut på sidan.

    4. Välj alla andra inställningar, t.ex. antalet kopior. Det är en fin touch att rama in bilderna på utdelningen och det är alltid en bra idé att välja att skala för att passa papper .

    5. Välj Skriv ut .

     Skriv ut PowerPoint-utdelningar för antagning av anteckningar

     Presentatörer delar ofta ut delningen innan presentationen så att publiken kan notera under bildspelet. Om så är fallet, finns det ett alternativ för utdelningar som skriver ut tre miniatyrbilder per sida tillsammans med rader bredvid bilderna för anteckningar.

     1. Välj Arkiv > Skriv ut .

     2. Välj nedrullningspilen för Full Page Slides .

     3. I avsnitten Utdelningar väljer du 3 bilder .

     4. Välj alla andra alternativ du vill ha.

     5. Välj Skriv ut .