Huvud iphone & ipod Hur du bifogar filer till iPhone-e-postmeddelanden
iphone & ipod

Hur du bifogar filer till iPhone-e-postmeddelanden

Hur du bifogar filer till iPhone-e-postmeddelanden
Anonim

Kontextmenyn i iOS Mail hjälper dig att lägga till bilagor och foton

Om du inte kan skicka och ta emot e-post på din iPhone, ta reda på vad du ska göra när din iPhone-e-post inte fungerar för att lösa problemet.

Bifoga andra typer av filer eller från andra appar

Använd popup-alternativet Lägg till bilaga för att lägga till andra typer av filer:

  1. Tryck länge och välj Lägg till bifogad fil i e-postadressen .

  2. Välj dokumentet som ska bifogas. Som standard visas vyn Recents på din iCloud-enhet.

  3. När du väljer bilagan läggs den till i meddelandet. Upprepa proceduren för att lägga till ytterligare bilagor.

    Använd delningsmenyn

    De flesta appar har ett delningsalternativ som går förbi behovet av att skapa ett nytt e-postmeddelande och lägga till en bilaga till det. Om du till exempel arbetar med ett Microsoft Word-dokument, dela dokumentet som en bilaga. Den proceduren (som skiljer sig efter app) buntar det öppna dokumentet i kroppen av ett iOS-e-postmeddelande.